Ramada Team 

to reprezentacja RAMADY niezależna od Akademii Tańca oraz Szkoły Baletowej reprezentująca Akademie Tańca RAMADA
oraz Niepubliczną Szkołę Baletową Szkołę Sztuki Tańca Ramada w zawodach rangi Ogólnopolskiej i Mistrzowskiej. 

To grupa wyselekcjonowanych tancerzy, którzy wysoki poziom umiejętnościowy prezentują na zawodach, festiwalach i turniejach
w Polsce i na całym świecie.
Celem prezentacji na tego typu imprezach jest wspieranie pasji i współzawodnictwa młodzieży i dzieci oraz w doskonaleniu swoich umiejętności, popularyzacja sztuki tanecznej, a także promowanie samego miasta Opola w środowisku tancerzy całego kraju, jak i poza jego granicami. 
To rozwijanie wrażliwości artystycznej, twórczości oraz kreatywności u naszych tancerzy.
To też wizytówka naszej Szkoły.

RAMADA TEAM to struktura zawodnicza podlegająca pod względem merytorycznym i artystycznym pod firmę RAMADA 
oraz pod względem organizacyjnym pod Stowarzyszenie LIFE FOR DANCE.
W strukturę podziału RAMADA TEAM wchodzą trzy grupy:
RAMADA TEAM ELITE - grupa zawodniczo reprezentacyjna
RAMADA TEAM Z - grupa zawodnicza
RAMADA TEAM S - grupa sceniczna

Aby być reprezentantem RAMADA TEAM tancerz może się ubiegać o dostanie do tej grupy corocznie na podstawie odpowiednio zdobytych punktów podczas egzaminów i będąc uczestnikiem zajęć RAMADy.
Jeśli Państwo nie wiedzą czy tancerz jest na etapie dostania się do grupy TEAM, można porozmawiać na ten temat z trenerem prowadzącym.
W grupie RAMADA TEAM utrzymywany jest jak najwyższy poziom umiejętnościowy, dlatego tancerze ubiegający się
o uczestnictw muszą zdać egzamin kwalifikujący.Przypominamy, że aby dostać się do RAMADA TEAM trzeba uzyskać minimalnie 60 pkt. lub też można się dostać się z punktacji przejściowej czyli 59-50 pkt ale weryfikacja ostateczna tancerza
z niższymi punktami zostanie oceniona przez trenerów na zgrupowaniu letnim
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW