RAMADA TEAM to niezależna struktura, a przynależność do niej stanowi nobilitację i wyróżnienie. Do grupy mogą zostać przyjęci tancerze (zawodnicy) reprezentujący najwyższy poziom umiejętnościowy, który jest sprawdzany w trakcie corocznych egzaminów kwalifikujących do składów. Swoje umiejętności wyselekcjonowani tancerze mają możliwość zademonstrowania na zawodach, festiwalach i turniejach w Polsce i na całym świecie. 

Celem prezentacji na tego typu wydarzeniach jest wspieranie pasji i współzawodnictwa młodzieży i dzieci oraz doskonalenie umiejętności tanecznych, popularyzacja sztuki tanecznej, a także promowanie samego miasta Opola i województwa w środowisku tancerzy całego kraju, jak i poza jego granicami. To rozwijanie wrażliwości artystycznej, twórczości oraz kreatywności u tancerzy. 

W skład RAMADA TEAM mogą wchodzić tylko tancerze Akademii Tańca RAMADA lub Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA, którzy przejdą egzaminy kwalifikujące ich do powyższej grupy lub tancerze mający porozumienie zawodnicze (umowę) z RAMADA TEAM. 

PODZIAŁ RAMADA TEAM 
W strukturę podziału RAMADA TEAM wchodzą trzy grupy poziomowe oraz dodatkowo grupa najmłodszych dzieci: 

RAMADA TEAM 

RAMADA TEAM ELITE – grupa zawodniczo-reprezentacyjna wyselekcjonowanych tancerzy, którzy zostali nominowani do grupy Elite RAMADA TEAM poprzez wytypowanie przez wszystkich trenerów oraz Dyrekcję RAMADA. Nominowanie do grupy jest formą nagrody i dodatkowych bonusów. Laureat grupy ELITE TEAM nie przechodzi corocznych egzaminów klasyfikujących, a jego uczestnictwo jest obligatoryjne. Bierze udział w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. 

RAMADA TEAM Z- grupa zawodnicza, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych najwyższych punktów egzaminacyjnych powyżej 60 pkt. oraz po uczestnictwie w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. Grupa prezentująca się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

RAMADA TEAM S - grupa przygotowująca się do grupy zawodniczej. Jest to grupa sceniczna, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych punktów egzaminacyjnych oraz po uczestnictwie w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. Grupa prezentująca się na arenie festiwalowej wojewódzkiej i ogólnopolskiej.


RAMADA TEAM KIDS– grupa najmłodszych dzieci wyselekcjonowanych przez trenera prowadzącego Mini Kids (nie przechodzą egzaminów). Grupa jest niezależna od składów Z i S, ponieważ są to dzieci poniżej 7 roku życia. Ich uczestnictwo w Mistrzostwach nie daje miejsca tytularnego. Zasady związane z wyjazdami wyjaśniają osobne punkty w regulaminie. 

RAMADA TEAM  AERIAL ACROBATIC 
- grupa zawodnicza, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych najwyższych punktów egzaminacyjnych. Grupa prezentująca się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW