REKRUTACJA


Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikującego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
W przypadku wątpliwości
 jest to miejsce na zadanie pytań.

Przy wypełnianiu wiadomości prosimy podać:
1. Imię i nazwisko;
2. Rocznik;
3. Dla osób spoza Akademii RAMADA, opis CV taneczne.

Ważne: wypełnij pola oznaczone *
PRZESŁUCHANIA DO GRUPY REPREZENTACYJNO – ZAWODNICZEJ
RAMADA TEAM
na sezon 2018/2019
Odbędą się w terminie 26.05.2018

Godzia przesłuchań dla wszystkich kategorii wiekowych:

13.00 egzamin do TEAM

ZASADY REKRUTACJI EGZAMINACYJNEJ
Obowiązkiem związanym z przystąpieniem do egzaminu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line dostępny na stronie RAMADA TEAM (dotyczy wszystkich).

W grupach utrzymywany jest jak najwyższy poziom techniczny i taneczny, dlatego tancerze ubiegający się o uczestnictwo w grupie zawodniczej muszą zdać egzamin kwalifikujący. 
Wybór reprezentantów jest rygorystyczny, a kryteria ściśle ustalone, niedopuszczalne są wyjątki w tym zakresie. Kryteria szczegółowe, które są brane pod uwagę to kryteria oceny sędziowskich stosowanych na zawodach IDO.

Tancerz może ubiegać się o przyjęcie do tej grupy corocznie, na podstawie odpowiednio zdobytych punktów podczas egzaminów oraz musi być uczestnikiem zajęć RAMADA lub Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca lub tancerze mający porozumienie zawodnicze (umowę) z RAMADA TEAM. Do grup mogą dołączyć tancerze z różnych zajęć Akademii Tańca oraz z klas Szkoły Baletowej, natomiast do składów Pole Dance Team - tancerze z grup Aerial Dance. 
Jeśli Państwo nie wiedzą czy tancerz jest na etapie dostania się do grupy TEAM, można porozmawiać na ten temat z trenerem prowadzącym.

O nominację mogą się ubiegać również osoby, które nie są zrzeszone w RAMADA (nie były/nie są tancerzami RAMADA) ale warunkiem jest rozpoczęcie nowego sezonu w szeregach RAMADA oraz wyjazd na letnie warsztaty szkoleniowe TEAM (terminy poniżej).

Do każdej kategorii wiekowej w grupie Z i S zostanie wyselekcjonowanych maksymalnie 24 tancerzy spełniających ściśle określone kryteria.

STRÓJ NA EGZAMIN
Wymagany ubiór na poszczególne techniki w trakcie egzaminu: 
BALET – czarne body, białe rajstopy lub gołe nogi, białe baletki. Włosy spięte w koczek.
JAZZ – czarne body i czarne getry, jazzówki lub baletki ( bez troczków) . Włosy spięte w koczek.
MODERN - czarne body i czarne getry, napalcówki lub bose stopy. Włosy spięte w koczek.

EGZAMIN
Egzamin będzie miał formę lekcji z każdej techniki. Podczas lekcji egzaminatorzy będą mieli czas na obejrzenie tancerzy pod katem prezentacji, wyglądu, umiejętności technicznych, wyrazu artystycznego oraz wszystkich komponentów potrzebnych do wejścia w skład RAMADY TEAM. 
Przypominamy, że aby dostać się do RAMADA TEAM Z trzeba uzyskać minimalnie 60 pkt. 
Można się także dostać do RAMADA TEAM S z punktacji przejściowej czyli 59-50 pkt ale weryfikacja ostateczna tancerza z niższymi punktami zostanie oceniona przez trenerów na zgrupowaniu letnim.
Samo pozytywne zaliczenie egzaminów nie gwarantuje wejścia w strukturę RAMADA TEAM – najważniejszym punktem jest następne zapoznanie się i pisemna akceptacja całości regulaminu.

W przypadku dotychczasowych tancerzy zostanie dodatkowo przeanalizowane ich całoroczne uczestnictwo w grupie TEAM m. in jakość startów w sezonie, frekwencja na zajęciach team, podejście do zajęć i zaangażowanie, zachowanie podczas zajęć i zawodów.
Osoby, które zakwalifikują się do RAMADA TEAM będą zobowiązane pojechać na letnie zgrupowanie taneczne, podczas którego zostaną przygotowane układy taneczne na przyszły sezon. Obowiązuje ich także coroczny drugi tydzień ferii zimowych jako zajęcia stacjonarne.

RAMADA TEAM to niezależna struktura, a przynależność do niej stanowi nobilitację i wyróżnienie. Do grupy mogą zostać przyjęci tancerze (zawodnicy) reprezentujący najwyższy poziom umiejętnościowy, który jest sprawdzany w trakcie corocznych egzaminów kwalifikujących do składów. Swoje umiejętności wyselekcjonowani tancerze mają możliwość zademonstrowania na zawodach, festiwalach i turniejach w Polsce i na całym świecie. 
Celem prezentacji na tego typu wydarzeniach jest wspieranie pasji i współzawodnictwa młodzieży i dzieci oraz doskonalenie umiejętności tanecznych, popularyzacja sztuki tanecznej, a także promowanie samego miasta Opola i województwa w środowisku tancerzy całego kraju, jak i poza jego granicami. To rozwijanie wrażliwości artystycznej, twórczości oraz kreatywności u tancerzy. 

PODZIAŁ POZIOMUJĄCY
W strukturę podziału RAMADA TEAM wchodzą cztery grupy oraz dodatkowo grupa najmłodszych dzieci: 
RAMADA TEAM ELITE – grupa zawodniczo-reprezentacyjna wyselekcjonowanych tancerzy, którzy zostali nominowani do grupy Elite RAMADA TEAM poprzez wytypowanie przez wszystkich trenerów oraz Dyrekcję RAMADA. Nominowanie do grupy jest formą nagrody i dodatkowych bonusów. Laureat grupy ELITE TEAM nie przechodzi corocznych egzaminów klasyfikujących, a jego uczestnictwo jest obligatoryjne. Bierze udział w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. 

RAMADA TEAM Z - grupa zawodnicza, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych najwyższych punktów egzaminacyjnych powyżej 60 pkt. oraz po uczestnictwie w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. Grupa prezentująca się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

POLE DANCE RAMADA TEAM - grupa zawodnicza, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych najwyższych punktów egzaminacyjnych. Grupa prezentująca się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

RAMADA TEAM S - grupa przygotowująca się do grupy zawodniczej. Jest to grupa sceniczna, do której tancerz dostaje się na podstawie przyznanych punktów egzaminacyjnych oraz po uczestnictwie w obowiązkowym letnim zgrupowaniu RAMADA TEAM. Grupa prezentująca się na arenie festiwalowej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 
Aby dostać się do RAMADA TEAM S trzeba uzyskać punktację przejściową z zakresu między 40 - 59 pkt. Z każdej techniki tj. jazz, modern, balet. Poniżej tej punktacji tancerz nie zostaje przyjęty do grupy RAMADA TEAM S ale może spróbować swoich sił w kolejnym roku. To tancerze, którzy przeszli do reprezentacji z mniejszej ilości punktacji egzaminacyjnej lub zmienili kategorię wiekową i nie udało im się uzyskać odpowiedniej ilości punktów. Grupa przygotowuje technicznie tancerzy do wejścia w skład RAMADA TEAM Z lub też daje możliwość uzupełnienia składu RAMADA Z pod warunkiem dobrej znajomości układu, spełnienia wszystkich kryteriów i decyzji Rady Programowej. Niezależnie grupa przygotowuje również swoje prezentacje, które może wystawić na zawodach ogólnopolskich. Tancerz, który otrzymał punkty przejściowe stanowi grupę TEAM S lub może spróbować zdać ponownie egzamin w czasie zgrupowania letniego do grupy TEAM Z i według decyzji Rady Programowej oraz odpowiedniej punktacji i spełnienia wszystkich kryteriów może zostać włączony do grupy wyższej w przypadku wolnych miejsc. 

MINI KIDS TEAM – grupa najmłodszych dzieci wyselekcjonowanych przez trenera prowadzącego Mini Kids (nie przechodzą egzaminów). Grupa jest niezależna od składów Z i S, ponieważ są to dzieci poniżej 7 roku życia. Ich uczestnictwo w Mistrzostwach nie daje miejsca tytularnego. Zasady związane z wyjazdami wyjaśniają osobne punkty w regulaminie.

Informacje dodatkowe
LETNIE WARSZTATY WYJAZDOWE DLA: 


WARSZTATY STACJONARNE POLE DANCE CAMP 11 - 15 lipca 2018
(rura pionowa, szarfy, koła i akrobatyka)

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RAMADA TEAM DZIECI - zawodniczki
24.07 - 27.07 stacjonarne
29.07 - 4.08.2018 wyjazdowe - Hotel Aspen (Głuchołazy)


WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RAMADA TEAM - zawodniczki
19.08 - 22.08 stacjonarne
24.08 - 1.09.2018 wyjazdowe - Hotel Stasinda (Bukowina Tatrzańska)

Ilość miejsc w obydwu ośrodkach jest limitowana.Informujemy, że jeśli tancerz zda egzamin a nie będzie uczestnikiem obozu straci możliwość sezonowego uczestniczenia w zawodach aż do przyszłych przesłuchań. Po zakwalifikowaniu prosimy o szybką decyzję dotyczącą wyjazdu.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW